Villkor

Nedan villkor reglerar din (”kund”,”användare”,”du”) tillgång till Fritzell.com (”Fritzell”) och användning av dess tjänster och produkter. Fritzell.com ägs och drivs av Fritzell & Co AB med organisationsnummer 556840-9014. Fritzell kan när som helst ändra eller modifiera webbplatsen, inklusive tjänster och innehåll. För att säkerställa ökad medvetenhet om dina rättigheter och skyldigheter som användare och kund rekommenderar vi att du läser dessa villkor varje gång du besöker denna webbplats. Användaren tar ansvar för användningen av denna webbplats i enlighet med reglerna i dessa villkor. Fritzell ger kund försäkran om att våra produkter och tjänster är av hög kvalitet. Om kund inte är nöjd med sitt köp kan kund kontakta Fritzell för att på bästa sätt få hjälp med sitt ärende enligt dessa villkor.

Priser

Priserna för produkterna finns beskrivna på hemsidan i SEK (svenska kronor) inklusive moms. Proser och produkter kan ändras när som helst. Slutpriset för en produkt och för kundens beställning är det pris som visas i kassan vid tidpunkten för kundens beställning, inklusive moms. Fritzell kan ibland erbjuda kampanjrabatter. Användaren måste acceptera villkoren för kampanjen för att dra nytta av rabatten. Användaren förbinder sig att inte använda mer än en rabatt per vara, såvida inte sådan användning uttryckligen tillåts av Fritzell. Om en produkt bjuds ut till försäljning till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av tryckfel, prisfel eller produktinformation, förbehåller sig Fritzell rätten att vägra eller annullera beställningar av produkter med ovanstående fel. Fritzell har rätt att vägra eller annullera sådana beställningar oavsett om de redan har bekräftats och försäljningen har debiterats kunden. Om köpet redan har debiterats och beställningen annullerats, kommer Fritzell omedelbart att utfärda en kreditering till kunden eller återbetala beloppet på samma sätt som köpet gjordes. Om Fritzell överprisar någon produkt kommer Fritzell artt ersätta dig för skillnaden mellan det debiterade beloppet och det korrekts priset på produkten i fråga

Ångerrätt

När köpprocessen är klar och kunden har genomfört en beställning kan kundens produkter inte ändras och beställningen kan som regel inte avbrytas. Detta eftersom Fritzells produktionsflöde är automatiserat och tiden från beställning till produktion är mycket kort. För att säkerställa leverans inom korts deadlines behandlas varje beställning omedelbart, vilket förhindrar eventuella ändringar. Produkter som beställs på hemsidan är specialtillverkade enligt kundens instruktioner och kan inte tillägnas av Fritzell på annat sätt än till kunden. Kundens rätt att häva köpet ogiltigförklaras enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2005:59 kap 2 §11 och kundens rätt att häva köpet enligt köplagen 1990:931 §26. Detta accepteras av kunden vid beställningstillfället. Kunden kan alltid kontakta oss på info@fritzell.com och ange ordernummer för att se om det finns möjlighet att avbryta beställningen. I situationer där kundens beställning har defekter i form av skador eller uppenbara fel orsakade av Fritzell kan kunden ångra sitt köp och få tillbaka det belopp som kunden har betalat vid beställningstillfället. Läs villkor och tillvägagångssätt under Returpolicy.

Produktion

Krav för uppladdning av bilder och utskriftsfiler.

Du samtycker till att du inte kommer att använda denna webbplats för att producera stötande, olagliga, skadliga eller andra handlingar som kränker andra individer, varumärken eller företag. Vid intrång i tredje parts rättigheter genom fullgörande av utskriftsuppdraget befriar du oss från alla anspråk och skadeståndsanspråk, som kan kommas att göras gällande mot oss till följd därav, samt kostnader för rättsligt försvar.

Det är kundens ansvar och skyldighet att kontrollera sin produkt:

Kundens stavnings-, interpunktion- eller grammatikfel. Dålig kvalitet eller låg upplösning på uppladdade bilder. Designfel gjort av kunden (uppladdad utskriftsfil och design skapad med våra designverktyg). Felaktigt val av produkt eller alternativ såsom papper, bearbetning, kvantitet eller annat produktval eller produktalternativ. Felaktiga mått eller attribut som inte överensstämmer med våra tekniska tryckspecifikationer. 

Dataverifiering

Innan en produkt kan beställas måste kunden verifiera att all data för kundens utskriftsfil är korrekt genom att acceptera en kryssruta (visas i designverktygen). I designverktygen visas slutprodukten (utskriftsfil) under "Förhandsgranskning" och det är denna som kunden accepterar. Vi rekommenderar att du granskar dina utskriftsfiler och din beställning noggrant och rättar till eventuella fel innan du gör en beställning.

Produktionstid

Produktionstiden anges per produkt och avser när kundens tryckdata stämmer och Fritzell är tillgänglig vid beställningstillfället.

Leveranspolicy

Fritzell levererar kundens beställning enligt den information som lämnats till oss. Produkter levereras så snart som möjligt under förutsättning att vi har fått kundens korrekta utskriftsdata.

Delleverans

Fritzell har rätt att delleverera kundens beställning under förutsättning att produkterna i beställningen kan användas separat.

Returpolicy

Kundnöjdhet

Fritzell strävar efter att säkerställa 100% kundnöjdhet. I situationer där kunds beställning inte överensstämmer med kunds förväntningar (i fall av skada eller fel på beställningen) åtar sig Fritzell att korrigera och reproducera en ny produkt till kund utan kostnad, eller returnera det belopp som betalats av kunden vid beställningstillfället.

Fritzell åtar sig att producera kunds beställning enligt de data som kund har accepterat i våra designverktyg. Vi rekommenderar att kund granskar sin tryckfil noggrant och korrigerar eventuella fel innan kund gör en beställning.

Det är kunds ansvar och förpliktelse att kontrollera sin produkt innan beställning

Fritzell tar inget ansvar för felaktigheter som åligger kund att kontrollera (se ”Produktion och tryckfiler”).

En returnering med ovanstående som grund kommer i regel inte att accepteras av Fritzell.

Returnera en eller flera produkter

För att returnera en eller flera produkter ska kund kontakta Fritzell inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av beställningen eller delbeställningen. Kund ska skicka ett e-postmeddelande till info@fritzell.com med en eller flera bilder av produkten bifogade tillsammans med ordernummer och en beskrivning av vad som är fel med produkten. Defekten ska synas tydligt och bilden eller bilderna ska visa hela produkten. Kund skall därefter invänta svar från Fritzell om returen är berättigad eller inte berättigad.

Om returen är berättigad

Om returen är berättigad meddelas detta skriftligen av Fritzell och beloppet för de returnerade varorna (det totala beloppet för beställningen inklusive standardfrakt) kommer att återbetalas till kund, alternativt åtar sig Fritzell att producera en ny produkt till kund utan kostnad om kund önskar. Endast standardfrakt återbetalas, inga expressalternativ eller frakter utöver standardfrakt. Beloppet för de returnerade varorna återbetalas inom 20 dagar från skriftligen godkänd retur av Fritzell.

Produkten eller produkterna måste skickas ordentligt förpackad och du måste få kvittens på försändelsen. Kund bär ansvaret för paketet/produkterna tills de är Fritzell tillhanda. Spara postens kvittens och information om fraktkostnader samt eventuella spårningsnummer. Vi accepterar inga paket som skickas mot efterkrav eller liknande krav.

Returer ska skickas till:

Fritzell & Co AB , Box 183 , 263 22 Höganäs 

När Fritzell skickar en ny beställning på grund av att en eller flera produkter var defekta, måste du returnera de felaktiga/skadade produkterna inom 20 dagar från godkänd retur om inget annat avtalas skriftligen.

Om returen inte är berättigad

Om returneringen inte är berättigad meddelas detta skriftligen av Fritzell och kund står för alla fraktkostnader, även Fritzells kostnader för att skicka tillbaka produkten till dig efter inspektion. Kund kan välja att Fritzell ska kassera beställningen istället för att skicka tillbaka den till kund. Detta ska meddelas skriftligen till Fritzell till e-postadressen info@fritzell.com

Användarvillkor

Användaren av denna webbplats intygar att:

Endast registrera sig på webbplatsen, skapa ett kundkonto i sitt eget namn eller för en juridisk persons räkning så länge du har befogenhet att göra det, ge korrekt information och avstå från att skapa flera kundkonton eller för tredje parts räkning utan att ha tillräckliga befogenheter till att göra så;

Inte ladda upp, ladda ner, publicera eller skicka innehåll:

Vars karaktär är olagligt, pornografiskt, uppmuntrande till hat, som bryter mot lagar relaterade till barnpornografi och sexuell exploatering av minderåriga, som kan orsaka fysisk, psykisk eller moralisk skada för barn, som kan vara stötande i ras, etnisk, sociala, politiska, juridiska, moraliska eller religiösa villkor, eller på annat sätt kränkande, eller som kan vara kränkande för tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, rättigheterna till skydd av integritet och immateriell egendom;

Som kan kränka patent, varumärken, handelshemligheter, upphovsrätt, intellektuell eller exklusiv rättighet för någon person eller tredje part. För att det inte ska uppstå några tvivel kan användaren endast bidra med sina original eller använda bild- och grafikinnehåll som Fritzell tillhandahåller på hemsidan. Detta innebär att användaren inte får använda bilder av kändisar eller produkter från företag, inte heller bilder, texter eller grafiska mönster som har kopierats från en tredje part utan ägarens skriftliga tillstånd;

Som utgör eller uppmuntrar till ett brott eller olaglig verksamhet, kränker någon persons rättigheter eller bryter mot nationell eller internationell lag eller förordning;

Som innefattar överföring av oönskad eller obehörig reklam- eller marknadsföringsmaterial, oönskad post, skräppost, portokedjor eller någon annan form av uppmaning;

Vars information är falsk eller vilseledande;

Eller något material som innehåller datorvirus eller annan datorkod, filer eller program som genereras för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten för Fritzells mjukvara eller hårdvara;

Samt att inte kopiera, förändra eller distribuera rättigheter eller innehåll på webbplatsen, tjänsterna, verktygen eller Fritzells varumärke och upphovsrätt.

Användarkonto

Användaren får inte överföra kundkontot till en annan person utan Fritzells förutgående skriftliga medgivande.

Fritzell förbehåller sig rätten att avbryta alla användarkonton som skapats utan att göra Fritzell skyldig att ersätta användaren i händelse av att det skapas falska eller missbrukande profiler angående rättigheterna för representation eller om det förekommer missbruk av hemsidan eller dess tjänster.

Rättigheter

Med förbehåll för användarens efterlevnad av villkoren i detta avtal, ger Fritzell användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallbar och begränsad licens för att använda grafik, fotografier, bilder, fillayouter, bildmaterial och programverktyg för att kunna skapa och beställa tryckta produkter och tjänster endast genom Fritzells webbplats (Fritzell.com). Fritzell förbehåller sig rätten att säga upp denna licens när som helst. Ingen annan nedladdning, användning, publicering, distrubition är tillåten. Användarens åtagande får inte heller vara att ändra, uthyra, allokera, låna, sälja, distribuera eller skapa derivatverk baserat på hemsidan, dess verktyg eller tjänster, helt eller delvis. Webbplatsen och allt dess Innehåll är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Fritzell eller upphovsrättskyddad egendom som tillhör parter från vilka Fritzell har licensierat sådan egendom.

Ansvarsfriskrivning

Fritzell ger ingen garanti för:

Att webbplatsen eller dess innehåll kommer att uppfylla användarens behov;

Att webbplatsen eller tjänsten kommer att vara kontinuerlig, snabb, eller felfri;

Att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhållits av användaren via webbplatsen uppfyller användarens förväntningar;

Att färgåtergivning inte skiljer sig från kunds uppfattning då faktorer som material och kunds bildskärmsinställningar kan påverka slutresultatet;

Att eventuella fel kommer att korrigeras.

Fritzell kan inte hållas ansvariga för:

Kunds stavnings-, skiljetecken eller grammatikfel;

Dålig kvalitet eller låg upplösning av uppladdade bilder;

Designfel gjord av kunden under designskapandet;

Felaktiga, tekniska egenskaper av kunds tryckfil;

Felaktigt val av alternativ, såsom: finish, kvantitet eller typ av produkt;

Defekter i produkterna, upptäckta efter att de har levererats till kunden;

Felaktig adressindikering av kunden.

Under inga omständigheter kan Fritzell, dess moder-, syster,- dotterbolag vara ansvariga för dig eller någon tredje parts kostnader eller skador som uppkommer antingen direkt eller indirekt från användning av Fritzells tjänster, produkter, mjukvara inklusive utan begränsning av några faktiska, oförutsedda, betydande, straffbara eller några förluster i intäkter eller affärsmöjligheter av något slag, som uppkommer i någon form genom handling, eller påstående relaterade till detta avtal, tjänsterna som erbjuds av Fritzell eller användning av hemsidans verktyg.

Klagomål

Om du vill framföra klagomål gällande ditt köp ska du vända dig till info@fritzell.com. Om vi inte lyckas hitta en tillfredsställande lösning kan du framföra ditt klagomål till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan även vända dig till Europakommissionens portal. Då ett klagomål görs, vänligen ange vår mejladress info@fritzell.com.

Företagsinfo

Köp av produkter och tjänster på Fritzell..com lyder under svensk lagstiftning.

Alla tvister ska avgöras i svensk domstol.

Företagsnamn : Fritzell & Co AB 

Organisationsnummer : 556840-9014 

Adress : Box 183, 263 22 Höganäs 

Kontakt : info@fritzell.com 

Fritzell & Co AB behandlar din personliga data i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs vår integritetspolicy.


Betalning / Faktura

Dina produkter skickas mot faktura. Fakturan bipackas med din beställning. 

Betalningstiden är 30 dagar från att produkten skickas från oss.

Om betalning inte har mottagits av oss på förfallodagen, debiteras påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning är oss tillhanda. Dröjsmålsränta beräknas enligt vid var tid gällande referensränta med ett tillägg om 24,00 procentenheter.


Loading...